• تعارض تعهدات فرعی و اصلی در قرارداد

  یکشنبه 29 آذر 1394 10:04
  شرط خلاف مقتضای عقد، تعهدی فرعی است که ضمن عقد شرط شده و بر حسب مورد یا با مقتضیات واثر اصلی عقد به نحوی تضاد دارد که جمع میان آن دو امکان پذیر نیست ، که در این صورت شرط خلاف مقتضای ذات عقدنامیده می شود و یا با یکی از لوازم فرعی عقد مطلق منافات دارد که در این صورت جمع میان مطلق و مفید بود وهیچگونه تضادی متصور نیست و آن را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می نامند.…
 • تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

  شنبه 12 دی 1394 10:38
  نظام های حقوقی قواهدی را بر روابط حقوقی اشخاص حاکم کرده اند تا بتوانند صحت وقوع روابط را تضمین کنند و بر رعایت نکردن قواعد نیز آثاری را ایجاد نمایند. اما نوع تضمین صحت روابط حقوقی ممکن است از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت بوده، دارای شدت و ضعف باشد. یکی از ضمانت اجراهای تخلف از شرایط صحت انعقاد و اعتبار عقودف بطلان است. برخی علاوه بر بطلان نسبی یا قابل ابطال را پذیرفته اند. که به این ترتیب به نوعی مراتبی را برای بطلان قائل شده اند. برخی از مذاهب اسلامی، ضمانت اجراهای دیگری را باعنوان «فس…
 • مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

  یکشنبه 10 مرداد 1395 11:50
  انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط م…
 • وضعیت حقوقی مهر سنگین

  یکشنبه 28 شهریور 1395 09:44
  عقد نکاح در زندگی هر شخص و جامعه دارای اهمیت فوق العاده است و می توان گفت مهم ترین قراردادی است که شخص در طول زندگی منعقد می کند.با وجود این اصرار خانواده زوجه بر مهر سنگین موجب شده که از سویی سن ازدواج بالا رود و از سوی دیگر، بعد از تشکیل خانواده زوجه با اختلاف سلیقه جزیی به اجرای مهر سنگین اقدام کند و زوج در نتیجه ناتوانی مالی تسلیم مهر به حبس محکوم شود.   در این مقاله وضعیت حقوقی مهر سنگین و راههای اصلاح وضع موجود مورد بررسی قرار گرفته است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: