• آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

    شنبه 14 مهر 1397 11:22
    مطالب پژوهش حاضر در دو مبحث جداگانه بررسی شده است، در مبحث نخست، به آسیب شناسی مواد 159،473،495،4996 از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود.زیرا از این نظر، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند.در مبحث دوم، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود، زیرا از این نظر نیز، مواد 159،473،459،496 ایرادهای گوناگونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: