• مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)

  یکشنبه 14 شهریور 1395 10:40
  در حقوق غرب (به تبع حقوق روم)، برخلاف حقوق ایران و اسلام، تعهدات محور اصلی مباحث حقوق مدنی است و مشهور است که تعهدات «ستون فقرات» حقوق مدنی است. از مهمترین مباحث حقوق تعهدات «انتقال دین» است؛ و «تبدیل تعهد»، انتقال طلب»،موضوعاتی که باوجود شناخته بودن آنها در حقوق ایران و اسلام، کمتر از آنها بحث شده و به این دلیل احکام آنها ناشناخته مانده است. در این میان «تبدیل تعهد» اهمیتی دوچندان دارد؛ به ویژه اگر بدانیم که در حقوق غرب، تبدیل تعهد برای تحقق…
 • وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین

  سه شنبه 15 اسفند 1396 15:59
  با توجه به گسترش جوامع بشری و خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از شیوه سنتی، اخذ تضمینات متعدد از مدیون و نقل و انتقال آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که تضمینات دین یا طلب پس از انتقال آن به شخص دیگر هم‌چنان باقی می‌ماند یا خیر؟از آن‌جا که نظام حقوقی ما در حقوق مدنی در بخش عقد ضمان و حواله وارث فقه امامیه است و پیشینه درخشان این فقه بسیاری از ابهامات و سؤالات را در خصوص این دو عقد پاسخ داده است، این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا قانون&zwn…
 • عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)

  سه شنبه 15 آبان 1397 13:44
  برای تنقیح مطلب باید دید آیا در قانون مدنی ما تفاوتی بین دو نهاد تبدیل تعهد و عقد ضمان وجود دارد یا نه.آیا عقد ضمان آثار ایفای تعهد را از جمیع جهات جایز است توجیه کند یا خیر؟ گفتنی است، با توجه به اینکه بخشی از مطالب این تحقیق ریشه در حقوق فرانسه دارد، مباحثی از حقوق این کشور نیز از منظر تطبیقی و برای درک بهتر مطلب بیان می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: