• چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری

    سه شنبه 29 خرداد 1397 11:08
    در این مقاله تلاش می شود به این سوالات پاسخ داده شود که آیا مقررات تعدد جرم که به عنوان یک قاعده هم در جرایم سنتی و هم در جرایم سایبری جاری است،درمورد بزهکاران سایبری اثر بخشی کافی را دارد یا باید برای این دسته از جرایم و مجرمان آنها سیاست کیفری خاصی در نظر گرفت از این رو، پس از بررسی ویژگی های جرایم سایبری و مرتکبان آنها و لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مورد این جرایم، پاسخ های کیفری در دو بخش مجازات اصلی و تکمیلی مورد بحث قرار خواهند گرفت و اثر بخشی یا عدم اثر بخشی این مجازات در سه حوزه تعد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: