• اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد

    سه شنبه 7 آذر 1396 14:19
    در پژوهش پیش رو در پی واکاوی اثر رد یا عدم قبول ثالث ذی نفع بر قرارداد مشروط هستیم و از ورود به بحث لزوم اخذ قبولی یا کفایت رد ثالث اجتناب می کنیم. اما به هطور خلاصه می توان گفت در این زمینه نظرها به دو دسته کلی تقسیم شده اند: یک دسته، مانند نظریه پیشنهاد و اداره فضولی، دخالت اراده ذی نفع را می پذیرد و دسته دیگر، مانند نظریه ایقاع، مداخله اراده وی را انکار میکند. در این مقاله فرض بر این است که ثالث حق دارد نفع تحمیلی را نپذیرد.اما اینکه اراده وی در این زمینه به…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: