• مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  دوشنبه 5 بهمن 1394 10:28
  در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مش…
 • تعدیل مهر

  دوشنبه 19 تیر 1396 14:36
  در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی، در ادامه مقاله بیان خواهد شد.…
 • آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

  شنبه 14 مهر 1397 11:22
  مطالب پژوهش حاضر در دو مبحث جداگانه بررسی شده است، در مبحث نخست، به آسیب شناسی مواد 159،473،495،4996 از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود.زیرا از این نظر، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند.در مبحث دوم، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود، زیرا از این نظر نیز، مواد 159،473،459،496 ایرادهای گوناگونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: