• استصحاب و اصاله اللزوم

    یکشنبه 13 تیر 1395 09:55
    مقاله حاضر مطالب خود را طی دو فصل دنبال می کند.فصل اول به بررسی ماهیت عقد و اقسام عقد اختصاص دارد و فصل دوم به استصحاب کلی و اقسام آن اختصاص دارد، تا معلوم شود کدام قسم از اقسام استصحاب صفت لزوم را برای عقد اثبات می کند.…
  • اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

    شنبه 17 شهریور 1397 11:27
    در اصطلاح اصولی برای استصحاب تعاریف متعدد ارائه شده است که از آن میان، تعریف شیخ مرتضی انصاری، موجز و مختصر چنین است:هو ابقاء ماکان.توضیح اینکه هرگاه حکم یا موضوع یا وصفی در گذشته معلوم باشد آنگاه مورد تردید قرار گیرد اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم وجود حکم یا موضوع یا وصف استصحاب شده است، مثلا ماده 872 قانون مدنی مقرر داشته است: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعداز ثبوت فوت یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.در این ماده قانونگذار حیات غایب مف…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: