• تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

  دوشنبه 10 اسفند 1394 10:03
  آنچه دراین مقاله مورد توجه است چگونگی تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل می باشد که در نوشته های حقوقی به اختصار برگزار شده است.بررسی کیفیت این تاثیر بستگی به علت زوال دعوای اصلی دارد که به طور کلی شامل 4 مورد است: 1-زوال حق مورد دعوا 2-استرداد دادخواست 3-سازش 4-صدور رای موضوع بحث این مقاله نیز با توجه به علل مزبور در 4 گفتار قابل بررسی است.اما چون در سازش، تراضی طرفین نقش آفرین است،از دیدگاه این مقاله، بحثی مستقل وجود ندارد، جز اینکه اگر سازش طرفین، شامل هر دو دعوا باشد، بسته به اینکه س…
 • استرداد دعوا

  شنبه 2 مرداد 1395 10:04
  در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهای قانون آیین دادرسی دنی به نام استرداد دعوی از سوی خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیین نمودیم. در ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ی ختم دادرسی آمده است تاکید دارد و مقاله حالت تطبیقی ندارد.…
 • غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

  چهارشنبه 12 آبان 1395 10:58
  احمد متین دفتری سالها پیش پیرامون احکام غیابی چنین نوشت: «با عادات و اخلاق مردم این مملکت و ترتیب ابلاغ قانونی اوراق قضایی که همیشه بدون شائبه نیست. نتیجه این اندازه تضییق درباره غائب قاصر (نه مقصر) آن است که محاکمات مرحله نخستین غالباً با حالت نقص تمام بشود» به نظر میرسد با گذشت سالها از این سخن، در وضعیت و آثار ابلاغ تغییر چندانی به وجود نیامده است؛ پس بسیار محتمل است که خواهان یا خوانده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دادرسی حضور نیابند. اما خواهان که مدعی است، باید پیگیر دعوای خود باشد…
 • تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

  شنبه 31 شهریور 1397 11:21
  در مقاله حاضر نخست به زمان مشترک شدن مالکیت طرفین بر دعوا خواهیم پرداخت و سرانجام، استرداد دادخواست یا دعوا به شیوه های عادی و فوق العاده شکایت را بررسی خواهیم نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: