• اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده

    دوشنبه 5 شهریور 1397 12:54
    مقاله حاضر درصدد است با بررسی مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه برسد که آیا خوانده بعد از صدورحکم قطعی به نفع خواهان، میتواند برای فرار از آثار حکم سابق، دعوای جدید اقامه کند؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: