• دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی

    چهارشنبه 2 دی 1394 11:59
    رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست بلکه شناسایی ارزش های اساسیی مبوط بهمیراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش هاست.بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان و به خصوص بعد ازجنگ جهانی اول رخ داد ، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری 160 کشور جهان به فکر تاسیس دیوانکیفری بین المللی )ازاین پس : دیوان ( افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوقبشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین داد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: