• اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

    چهارشنبه 16 دی 1394 10:15
    اهمیت علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری بر کسی پوشـیده نیسـت. ایـن دلیل اثباتی از دیر باز در فقه و حقـوق اسـلامی و نیـز در قـوانین جزایـی و آیـین دادرسـی کیفری ما مطرح بوده است و مباحث و سؤالات متعددی را هم در حوزه نظر و هم در ورطـه عمل از سوی حقوقدانان و قضات موجب گشته است. در این میان آنچه که پرداختن به این دلیل اثباتی را ضروری میسازد، تصویب قانون جدید مجازات اسلامی 1392 است که دارای نوآوریهای متعددی در بحث ادله اثبات دعاوی کیفری به طور کلی و همینطور علم …
  • دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

    دوشنبه 31 خرداد 1395 09:51
    در گذشته دلایل فقط در اشکال سنتی یعنی در قالب های اقرار، سند، شهادت، امارات و سوگند مقصود بود اما پس از ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها در امور روزمره، نوع جدید دلیل، به نام دلیل الکترونیک شکل گرفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک، این نوع دلایل به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی در نظام ادله اثبات دعوا معتبر شمرده شده و دارای ارزش اثباتی هستند. در این مقاله، با دلیل الکترونیک و انواع آن، آشنا شده، اعتبار و ارزش اثباتی این دلایل در حقوق ایران بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: