• رهن اموال فکری

  شنبه 22 اسفند 1394 10:17
  در عرصه مالکیت های فکری، نکته ای که بیش از بحث حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت پیدا کرده است، بحث تجاری سازی این حقوق می باشد. زیرا تا زمانی که این حقوق، به عنوان ابزاری در جهت تحصیل منافع اقتصادی و تجاری قرار نگیرند، ارزش و جایگـاه واقعـی خود را در دنیای امروز پیدا نخواهند کرد . در واقع حمایت از مالکیت فکری، نبایـد بـه عنـوان یک هدف نگریسته شود بلکه این حقوق، وسـیله ای اسـت در جهـت ارتقـاء دانـش در سـطح جامعه و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورها و بنابراین اگر حمایـت از …
 • مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

  چهارشنبه 24 خرداد 1396 11:45
   پرسش عمده‌ی مقاله حاضر این است که نقض غیر‌مستقیم مستقیم چیست و در صورت تحقق چه شرایطی منجر به ایجاد مسئولیت برای ناقض غیر‌مستقیم می‌گردد. جهت پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا مفهوم نقض و اقسام مختلف نقض غیر‌مستقیم را بررسی و سپس با رویکردی تطبیقی با محوریت حقوق آمریکا، عناصر تحقق نقض غیر‌مستقیم که عبارت است از وقوع نقض مستقیم، تقصیر (رکن معنوی) و فعل (رکن مادی) را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم و در ضمن مباحث پیشنهاد‌های مقتضی را مطرح می‌کنیم. در پ…
 • مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

  شنبه 7 بهمن 1396 11:09
  در فقه سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع دیده نمیشود.نگارنده تلاش می نماید با تطبیق موضوع بر یک نهاد تعریف شده در فقه، احکام موضوع تعریف شده را، بدون تمسک به قیاسهای باطل در فقه بر مسئله مترتب نماید.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: