• ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی

    یکشنبه 18 شهریور 1397 15:33
    موضوع این مقاله، ناظر بر ماهیت قراردادی رابطه دادرسی است، اما در خارج از این چارچوب، به توافقی اشاره دارد که طرفین در جریان دادرسی، به آن دست می یابند و قاضی اقدام به احراز و تسجیل آن می کند.…
  • توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه

    چهارشنبه 23 آبان 1397 13:42
    برای دستیابی به نظریه ای عمومی در زمینه توارث دعاوی شخصی، لازم است این موضوع را ضمن سه بحث (مبانی، موانع و مصادیق توارث دعاوی شخصی) بررسی کنیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: