• بازجستی فقهی در ماهیت قوادی

    سه شنبه 3 بهمن 1396 11:33
    آنچه در این جا محل تأمل و پرسش است این نکته است که ماهیت قوادی چیست؟ موضوع حدی که برای قوادی گفته شده (75 تازیانه) کدام نوع از انواع جمع به قصد فحشاء را شامل میشود؟ آیا قیادت عنوانی شرعی است؟ آیا شارع تعریف جدید و ابتکاری از این پدیده دارد؟ یا اینکه قوادی از جمله موضوعات متخذ از عرف بوده که شارع تنها مبادرت به تبیین و تعیین احکام آن نموده است؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: