• بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

    چهارشنبه 23 دی 1394 11:12
    اصولاً جرم، مفهومی قانونی است که قانونگذار در جعل آن، ملاکهایی را مد نظر قرار میدهد که با هدف مجازاتها هماهنگ است، ویژگیها و ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که در آشکار شدن زوایای پنهان تاریخ ایران و همچنین توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمـی کشـور دارد، مـلاک هایی هستند که ضرورت جرم انگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میـراث فرهنگـی را توجیـه میکند.در این مقال ضمن اشاره به ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری وکاوش غیر قانونی، به نقـد و بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداخته و…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: