• وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

    دوشنبه 3 اسفند 1394 10:26
    الگوی اسلام در خصوص وضعیت مالی زوجین،افتراق کامل دارایی هاست، امری که اگرچه مانع بسیاری از دست اندازهای مردان بر اموال زنان شده، اما نتوانسته حمایت کامل برای ایشان بوجود آورد.مشکل از جایی آغاز می شودکه زن، با وجود استعدادها و توانمندی هایش در خانه می ماند و فضای آن را برای رشد و تعالی همه افراد خانواده و علی الخصوص مرد فراهم میکند.از این رهگذر مرد خانواده با خاطری آسوده شروع به فعالیت می کند و در این راستا دارایی هایی نیز بدست می آورد.اما چیزی که فراموش می شود مساعدت و هم فکری های زن است از این …
  • تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن

    دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 09:59
    در این مقاله مفهوم و جایگاه مصلحت در فقه امامیه و منابع فقهی با تأکید بر معیارهای تعیین مصلحت در موضوعات و مسائل مربوط به کودک بررسی میشود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: