• بازجستی فقهی در ماهیت قوادی

    سه شنبه 3 بهمن 1396 11:33
    آنچه در این جا محل تأمل و پرسش است این نکته است که ماهیت قوادی چیست؟ موضوع حدی که برای قوادی گفته شده (75 تازیانه) کدام نوع از انواع جمع به قصد فحشاء را شامل میشود؟ آیا قیادت عنوانی شرعی است؟ آیا شارع تعریف جدید و ابتکاری از این پدیده دارد؟ یا اینکه قوادی از جمله موضوعات متخذ از عرف بوده که شارع تنها مبادرت به تبیین و تعیین احکام آن نموده است؟…
  • تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته

    شنبه 9 تیر 1397 12:15
    در این بحث برخی فقها با استناد به ادله ای نظارت را حرز نمی دانند و برخی دیگر در مقابل این گروه قرار گرفته و نظارت را حرز دانسته اند.بنابراین اثبات حرزیت مکان مجهز به دوربین مدار بسته، متفرع بر احراز این مسئله است که آیا نظارت و مراعا حرز محسوب می شود؟ در صورت اثبات حرزیت نظارت و رویت، آیا شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مدار بسته نیز می شود؟ یا اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و این مصداق مستحدثه را شامل نمی شود؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: