• مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی

    شنبه 20 خرداد 1396 10:07
    ضمانتنامه بانکی برخلاف ضمان تبعی از ویژگی مهم «استقلال» و درنتیجه «عدم قابلیت استناد به ایرادات» توسط ضامن یا ضمانت خواه در مقابل ذینفع برخوردار است. با توجه به اصل استقلال، بانک ضامن به رابطه پایه طرفین ضمانت خواه و ذینفع  ورود نمیکند و فقط همچون اعتبارات اسنادی به رعایت شرایط شکلی مطالبه و نیز مطابقت اسناد در صورت وجود  اکتفا میکند. عموم اختلافات ضمانت نامه های مستقل با مطالبه وجه آن آغاز میشود و در واقع مطالبه ضمانت نامه، نقطه آغازین آثار اصلی سند است. بانک ض…
  • ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

    یکشنبه 1 بهمن 1396 16:01
    در مقاله حاضر ابتدا مفهوم پول الکترونیک را خواهیم شناخت. پس از آن با تبیین عناصر و اوصاف پول الکترونیکی، ماهیت آن را روشن خواهیم ساخت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: