• نسب طفل متولد از رحم جایگزین

    شنبه 12 دی 1394 10:25
    در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است که از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. بحث مطرح شده در این مقاله ناظر بر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین است، لذا ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می…
  • بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

    شنبه 13 خرداد 1396 14:56
    با صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ورشکسته مورد تشکیک قرار میگیرد، اما با توجه به آنکه با اثبات اهلیت استیفای بدوی، اصل بر توانایی های حقوقی و اعمال حقوقی مالی و غیرمالی است، اصطلاحا حجر ایشان را باید به قدر متقین و در حدود جعل حکمت حجر موضوعه مضیق کرد.در این مقاله به بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن می پردازیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: