• مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

    یکشنبه 16 خرداد 1395 09:41
    دولت که عهده دار اداره کشور است، وظایف مختلفی دارد. گاهی برای اجرای این وظایف نیاز به زمین پیدا میکند. ازجمله آنها میتوان به ایجاد راهها، معابر، پارکها، دکلهای برق و لوله های گاز اشاره کرد. ممکن است زمین مورد نیاز، متعلق به دولت نباشد و مالک خصوصی داشته باشد. در این صورت، انجام وظیفه دولت با حقوق مالکانه اشخاص تزاحم دارد؛ چراکه از طرفی برای اجرای این طرحها می بایست از زمین های متعلق به افرادی که اراضی آنها در طرح واقع شده استفاده شود و از طرف دیگر، مالکیت و حقوق افراد بر اموال خویش دائمی،مطلق و …
  • تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی

    شنبه 15 آبان 1395 10:42
    برابر مواد متعددی از قانون مدنی ازجمله مواد 1291 ،1292 ،1309 و 1333 ،قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله مواد 218 ،219 و 108 و قانون ثبت اسناد و املاک ازجمله مواد 70، 73 و 93 ،نه تنها دلیل بودن سند امری مسلم و قطعی است، بلکه در کلام حقوقدانان و نویسندگان حقوقی از سند به عنوان ارزشمندترین معتبرترین، کاملترین، بهترین  رایج ترین دلیل و جزء قویترین ادله یاد شده است و به نظر آنها قاضی حتی اختیار ارزیابی سند رسمی و اسناد عادی ای را که در حکم آن است، ندارد و به اصطلاح، دلیل قانونی یا تعبدی است.اما ماده …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: