• توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

  دوشنبه 24 اسفند 1394 09:46
  قراردادها وسیله ایجاد وضعیت ها و تعهدات حقوقی هستند.اگرچه حاکمیت اراده بر قرارداد اقتضاء دارد که طرفین را تنها به آنچه اراده کرده اند متعهد کند ولی در اغلب قراردادها تعهدات طرفین از آنچه در آنها آمده فراتر می رود.یکی از مباحث مربوط به این نوع تعهدات، بحث توابع مورد معامله است.توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی، در معامله وارد می شوند و معمولا به صراحت درباره آن ها توافق نمی شود.تحلیل ماهیت تابع تحلیل بخش فرعی و در عین حال فراگیر عقود است که در بررسی اثرات آن در قرارداد…
 • مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

  یکشنبه 29 فروردین 1395 11:21
  مسئولیت مدنی عبارت است از تکلیف عامل ورود زیان نامشروع به جبران خسارت وارد به زیان دیده.امروزه مسئولیت را به دو شق قهری و قراردادی تقسیم کرده و آثار بسیار بر این دو نوع مسئولیت بار می کنند.به گونه ای که اگر زیان دیده رابطه قراردادی با عامل ورود زیان داشته باشد، گاه حق استناد به مسئولیت قهری را از دست می دهد.مطالب ذکر شده تحت دو عنوان وحدت مسئولیت یا تعدد مسئولیت هم مورد بحث قرار میگیرند.…
 • آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

  جمعه 23 آذر 1397 18:52
  در مقاله حاضر ابتدا نظر فقها در این باره بیان می گردد، و نوع حکم وضعی که به تناسب بر عقد نکاح افراد تغییر جنسیت یافته بار می گردد، مطالعه و در نهایت، شیوه برخورد نظام کامن لا با این قضیه بررسی خواهد شد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: