• مقاله: وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

  یکشنبه 15 آذر 1394 10:47
  اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قس…
 • تعهد به فعل ثالث

  شنبه 15 اسفند 1394 09:34
  تعهد به فعل ثالث در معنای موسع خود عبارتست از تعهد «الف» (متعهد)در برابر«ب» (متعهد له )به اینکه «ج» (ثالث) عملی را اعم از مثبت یا منفی انجام خواهد داد به. عنوان مثال، به من شما وعده میدهم «ج» مبلغ معینی پول به شما پرداخت خواهد کرد و متعهد میشوم که«ج» را به  انجام این کاروادارم. این تعهد برای منجنبه شخصی دارد به این معنا که ثالث را، درصورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد، …
 • ارث دیه

  سه شنبه 31 فروردین 1395 16:42
  ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را از ارث سایر اموال متمایز می سازد.در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.این امر در دیه فوت مورد تردید نیست.اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی،تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است.این اختلاف به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی پرسش های مقدر و انتخاب پاسخ های مناسب مربوط به ارث دیه می پردازد.…
 • نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

  شنبه 25 اردیبهشت 1395 09:26
  عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.بنابراین طرف های منفی و مثبت تعهد ممکن است متعدد باشند. موضوع این مقاله، تعهدی است که طرف های مثبت آن متعدد هستند بدون آنکه به معنای دقیق، تضامنی، غیرقابل تجزیه یا تسهیمی باشند."طلب مشاع"نامی آشنا در حقوق اسلام است که در شمار هیچ یک از تعهدات یاد شده قرار نمی گیرد.…
 • شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر

  سه شنبه 1 تیر 1395 09:21
  در بیمه اشخاص چنانچه خسارت وارد شده به موضوع بیمه نتیجه فعل شخص ثالث باشد، به موجب قانون، بیمه گر پس از پرداخت خسارت به بیمه شده، در رجوع به مسوول حادثه قائم مقام بیمه گذار می شود.در بیمه مسوولیت اگرچه به عنوان قاعده، قائم مقامی بیمه گر منتفی است؛ با وجود این چنانچه ورود خسارت در نتیجه عمل شخص ثالثی باشد که بیمه گذار با او مسوولیت تضامنی دارد، یا مسوولیت مدنی فعل او را به عهده دارد؛ بیمه گر در رجوع به این شخص ثالث، قائم مقام زیان دیده و بیمه شده می شود. به طور خلاصه، در مقام انواع بیمه های زمین…
 • مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا)

  یکشنبه 21 شهریور 1395 09:45
  اگرچه دادگاهها به طور سنتی، دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی را رد کرده اند، طرفداران حق رجوع به دلایلی بر امکان اقامه دعوای مستقیم تأکید دارند.مسئله حق رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی به ویژه در فرض ورشکستگی بیمه گر مستقیم اهمیت پیدا میکند. ازسویی، بیمه گذار نمیتواند خسارات خود را به طور کامل از بیمه گر مستقیم دریافت کند و ازدیگرسو، بیمه گر مستقیم نیز تا پیش از جبران خسارت بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر اتکایی را ندارد، زیرا خسارتی به او وارد نشده است. در این وضعیت، انصاف حکم میکند که بیمه گذ…
 • مسئولیت مدنی و ورشکستگی

  چهارشنبه 11 اسفند 1395 10:05
  مقاله حاضر طی سه گفتار به بحث از ورشکستگی زیان دیده(گفتار نخست)، ورشکستگی وارد کننده‌ی زیان(گفتار دوم)، و اشخاص ثالث، سبب ورشکستگی یا تشدید آن (گفتار سوم) می پردازد.…
 • ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

  شنبه 9 دی 1396 14:04
  در این زمینه تا کنون سه نظریه بطلان، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد بیشتر مورد قرار گرفته است. ولی به نظر می رسد در فقه امامیه سیر تحول دیدگاه ها به سمت صحت فروش مال مرهون پیش می رود. بنابراین، لازم است با نگرشی جدید به ضمانت اجرای  بیع عین مرهون  پرداخت و درستی یا نادرستی نظریه صحت بیع رهن را تبیین کرد و شقوق  مختلف آن را معلوم نمود تا بتوان از آن به عنوان راهکاری نوین برای نظام حقوقی و هدایت رویه قضایی متشتت و پر اضطراب بهره برد.بدین منظور و برای نمایاندن سیر تحول ضمانت اجراها از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: