• مقاله تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی

    سه شنبه 3 آذر 1394 14:02
    مقاله حاضر خلاصه رساله ای است که با راهنمایی آقای دکتر جعفر کوشا در دانشگاه مفید توسط غلامرضا پیوندی دفاع شده است .  جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است .اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذاری عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط و موضوعات مرتبط با آن ، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است  . لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل ، در مقال…
  • تعریف، اقسام، و استثنائات جرم سیاسی

    چهارشنبه 25 آذر 1394 11:22
    یکی از موضوعات قانون اساسی که تا کنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت به آن صورت نگرفته، موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم می باشد که بر اساس آن می بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. همچنین نمی توان با تمسک به قوانین مربوط به جرایم سیاسی، آنها را از جرایم عمومی تمییز داد. (3) این مساله، خاص سیستم حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از سیستهای حقوقی کشورها مشاهده می شود; البته در…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: