• ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح

  دوشنبه 26 مهر 1395 09:42
  نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصـاً زنـان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکـاح موفـق تـأمین کننـده سـلامتی و نشاط روحی زن است و این منفعت از هر منفعت مالی، مانند لزوم پرداخت مهر به نرخ روز کـه مورد حمایت و توجه قانونگذار قرار گرفته؛ بالاتر و مهمتر است. از لحاظ اجتماعی نیز سـلامت جامعه و عفت عمومی، مستلزم موفق بودن نکاح است؛ زیرا نکاح ناموفق یـا بـه جـدایی منجـر، مشکلاتی را برای زنان فراهم می آورد، که آثار بد آن نسبت به سـایر قراردادهـای نـاموفق…
 • اقرار تاجر ورشکسته

  یکشنبه 2 آبان 1395 10:29
  ورشکسته، تاجری است که در نتیجه عدم توانایی و عجز از پرداخت دیون و انجام تعهدات خود، دادگاه صالح حکم ورشکستگی او را صادر کرده است.یکی از آثار مهم و اصلی حکم ورشکستگی، ممنوعیت ورشکسته از تصرف مالی در اموال خویش است.در ماده 418 قانون تجارت در این باره مقرر شده است: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مق…
 • وضعیت تغییر جنسیت

  یکشنبه 16 آبان 1395 10:47
  امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع، مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی در حقوق ایران در این باره تاکنون مقررات خاصی وضع نشده است.در نتیجه، با توجه به اهمیت موضوع و خلا قانونی موجود، در این مقاله وضعیت تغییر جنسیت بر طبق قواعد و اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.…
 • معامله خارج از حدود اختیارمدیر

  دوشنبه 17 آبان 1395 10:34
  معامله خارج از حدود اختیارات مدیر ممکن است قرارداد وام یا توثیق و یا ذینفع بودن او در معاملات شرکت و یا ممکن است استفاده شخصی از اطلاعات شرکت و با عدم رعایت غبطه و مصلحت آن باشد که هرکدام از این معاملات جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.…
 • قلمرو احوال شخصیه

  دوشنبه 17 آبان 1395 15:23
  احوال شخصیه در علم حقوق دارای اهمیت فوق العاده ای است؛ به همین جهت از یک سو تلاش شده است که قانون و مقررات حاکم بر آن تا حد امکان ثابت باشد و از جهت دیگر قانون حاکم از دین و اعتقاد شخص صاحب احوال شخصیه اقتباس شده یا حداقل با آن مخالفتی نداشته باشد. با توجه به اهمیت احوال شخصیه و قوانین متعدد حاکم برآن، لازم است مفهوم احوال شخصیه، قلمرو موضوعی آن و موضوعات جدید مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.…
 • ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد

  دوشنبه 29 آذر 1395 10:06
  در این مقاله،وضعیت حقوقی قرار داد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.…
 • تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید

  دوشنبه 21 آبان 1397 13:49
  فرضیه این مقاله این است که مبنای مناسب باید همه وظایف تولیدکننده  را توجیه کند و از این حیث نظریه ثبات و امنیت بازاری بر نظریه تقصیر و مسئولیت مبتنی بر عیب کالا مقدم است.بنابراین، ابتدا به طور مختصر مسئولیت تولیدکننده بررسی می شود تا وظایف او مشخص شود.بعد با توجه به توانایی توجیه این وظایف، نظریات بررسی می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: