• تعارض تعهدات فرعی و اصلی در قرارداد

  یکشنبه 29 آذر 1394 10:04
  شرط خلاف مقتضای عقد، تعهدی فرعی است که ضمن عقد شرط شده و بر حسب مورد یا با مقتضیات واثر اصلی عقد به نحوی تضاد دارد که جمع میان آن دو امکان پذیر نیست ، که در این صورت شرط خلاف مقتضای ذات عقدنامیده می شود و یا با یکی از لوازم فرعی عقد مطلق منافات دارد که در این صورت جمع میان مطلق و مفید بود وهیچگونه تضادی متصور نیست و آن را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می نامند.…
 • نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق

  سه شنبه 18 مهر 1396 16:03
  عرف از نظر تاریخی اولین منبع حقوق بوده است. به تدریج عرفها گردآوری شده و بعضاً در قوانین و آرای قضایی مدون شده اند. معذلک عرف همچنان در کنار نظام قانونی و قضایی به حیات خود ادامه داده است. همین روند حیات عرف موجب طرح این پرسش شده است که آیا عرف همچنان منبع حقوق به شمار میرود؟ شیوه بحث در دو نظام بزرگ حقوقی در زمینه عرف متفاوت است. در نظام حقوقی رمی ژرمنی که نظام حقوقی ما به آن شباهت زیادی دارد، این مسئله را در کتابهای علمی و درسی بررسی کرده اند. در کشور ما نیز حقوقدانان در کتابهای حقوق مدنی…
 • بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

  شنبه 2 دی 1396 09:57
  نوشتار حاضر در پنج مبحث مطرح شده است.به این صورت که پس از طرح بحثی کوتاه در خصوص موضوع؛در مباحث دوم و سوم، موارد اختیار مشتری در تقلیل ثمن را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در مبحث چهارم، به شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می پردازیم و در مبحث پنجم نیز شیوه محاسبه تقلیل ثمن مطرح می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: