• ماهیت حقوقی وصیت

  شنبه 16 آبان 1394 11:45
  مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت،توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است وبا ایجاب موصی محقق می شود،یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی،اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر،وصیت عمل حقوقی دو طرفه (عقد )است؟…
 • ماهیت حقوقی وصیت

  دوشنبه 16 آذر 1394 12:24
  مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی، اراده ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه ( عقد) است؟                مقاله ی  منتشر شده در فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39 ،شماره 2، تابستان 1388 …
 • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

  دوشنبه 17 دی 1397 19:06
  برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلامی، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.از جمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجود دولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد؛ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کرده یا در این مورد سکوت به خرج داده اند، در صدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنی بر امور حسبیه بوده اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: