• ارث دیه

  سه شنبه 31 فروردین 1395 16:42
  ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را از ارث سایر اموال متمایز می سازد.در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.این امر در دیه فوت مورد تردید نیست.اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی،تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است.این اختلاف به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی پرسش های مقدر و انتخاب پاسخ های مناسب مربوط به ارث دیه می پردازد.…
 • مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

  چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
  بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
 • وثیقه حکمی

  دوشنبه 4 دی 1396 10:42
  گاه قانونگذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، برای همـین و بی آنکه توافقی میان طلبکار و بـدهکار انجـام بگیـرد، مـالی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب طلبکار قرار می دهد.این گونه از وثیقه را می توان با عنوان وثیقه حکمی یـاد کـرد؛ در اثـر این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیز در استیفای طلب خود از آن بر دیگر طلبکاران تقدم می یابد. با وجود آنکه می توان مصادیق متعددی از ایـن نهـاد حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـر تحلیل شده …
 • حق تصویر

  شنبه 10 آذر 1397 09:59
  در مقاله پیش رو، تلاش می شود نخست حق یاد شده تعریف و اوصاف آن بررسی شود.سپس، با توجه به اهمیت تصویر برای اشخاص مشهور و نیز تمایل مردم جامعه برای داشتن تصویر این اشخاص، مبحث دوم به تصویر این اشخاص اختصاص خواهد یافت.منابع این حق در نظام حقوقی در مبحث سوم و مبانی آن در مبحث چهارم تحلیل خواهد شد.در نهایت، در مبحث پنجم به آثار حق تصویر پرداخته می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: