• بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    شنبه 10 بهمن 1394 11:13
    در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود،…
  • سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

    دوشنبه 13 آذر 1396 14:23
    در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر  مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری دینی و غیر دینی به پرسشهای زیر پاسخ دهد:گزینه های سبک های تربیتی رایج غیر دینی و دین محور با ویژگی ها و پیامدهایشان کدامند؟نقش کدام یک از سبکهای فرزندپروری یادشده در پیش گیری از بزه کاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهیم داد…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: