• شرط فاسخ

    یکشنبه 6 دی 1394 09:57
    انسانها برای رفع نیازهای خود، مجبور به انعقاد قراردادهایی با یکدیگر هستند. بر همین اساس هدف هر یک از طرفین آن است که قرارداد به طور کامل بین آنها اجرا گردد. لیکن گاهی قرارداد به دلایل عدیده ای منفسخ میگردد. یکی از این دلایل، شرط فاسخ است. در این مورد طرفین شرط میکنند اگر حادثه یا عملی در آینده رخ داد، عقد منعقد شده بین آنها منفسخ گردد. برای مثال، در عقد اجاره، موجر شرط میکند اگر قیمت خانه گران شود، عقد اجاره منفسخ گردد. یا منتفع شرط میکند اگر قیمت میوه ها در سال آینده ار…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: