• نقدنامه فقه و حقوق

  دوشنبه 4 آبان 1394 12:53
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی           حق تکثیر: آزاد…
 • مقاله : تحلیل رویکرد زیست محیطی در قراردادهای نفتی

  دوشنبه 2 آذر 1394 15:56
  هدف از نگارش این مقاله مطالعه ی چگونگی مواجهه  ی قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است . در این راستا ، با نگاهی به سابقه ی قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی ( تا اواسط قرن بیستم )ملاحه شد که در قراردادهایی که این دوره مسئله محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و ساز و کار مشخص نداشت . با این حال مطالعه ی الگوهای مختلف قراردادی نشان می دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالبا کلی و مبهم است . و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قا…
 • تحلیل رویکرد زیست محیطی در قراردادهای نفتی

  دوشنبه 30 آذر 1394 11:28
  از زمان کشف نفت در ایالات متحدهآمریکا، در نیمه دوم قرن نوزدهم، کشورهای صاحب منبعو شرکت های صاحب سرمایه برای بهره برداری از آن ترتیبات مختلف امتیاز ی و قراردادی رابه کار گرفتند. در ابتدا، هدف عمدهکشورهای پذیرای سرمایه دسترسی به بخشی از درآمدحاصل از تولید، عمدتاً تحت عنوان حق الامتیاز 1 بود . در قراردادهای این دوره بحثی تحتعنوان حمایت از محیط زیست 2 وجود نداشت یا در موارد استثنایی هم که وجود داشت ،ناقص بود.با گذر زمان و نمایان شدن آثار زیانباری که از بهره برداری بی رویه حاصل می شد ، جامعهبین الملل…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: