• اسباب متعدد در مسئولیت مدنی

    دوشنبه 7 دی 1394 11:15
    رابطۀ سببیت، رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. در توضیح این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن فعل، یا ترک فعل نمی بود، به قطع ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق، به عنوان یک قاعدهعقلانی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است اختلافی درآن نیست. احراز رابطه سببیت، در موردی که یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولا علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احرا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: