• مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  دوشنبه 5 بهمن 1394 10:28
  در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مش…
 • مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری

  چهارشنبه 25 فروردین 1395 12:04
  امروزه اسناد تجاری در مراودات میان اشخاص به ویژه در مبادلات تجاری در سطح ملی و بین المللی از گسترش و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. رواج اسناد تجاری خود موجب گسترش اعمال حقوقی مرتبط با آن از قبیل صدور سند و ظهرنویسی شده است. هریک از این اعمال حقوقی مسئولیتها و حقوقی را ایجاد میکنند. از این میان مسئله صدور سند به عنوان نقطه آغازین جریان سند در مراودات تجاری و غیر آن، اهمیت ویژه ای دارد. صدور سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی، ممکن است از سوی نماینده شخص انجام شود. به موجب ماده 227 قانون تجارت ای…
 • بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

  چهارشنبه 19 خرداد 1395 09:28
  از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل میشود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هر گونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به وسیله فکر گسترش داده شود.همچنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که بهویژه امکان ارائه راه حل برای مسائل مورد بحث را  فراهم مینماید.حال مسئله این است که آیا حقوق از ایده ها حمایت میکند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا…
 • استعفای وکیل در دادرسی مدنی

  دوشنبه 19 مهر 1395 14:23
  به موجب قواعد عام حقوق مدنی، وکالت عقدی جایز است و هریک وکیل و موکل هر زمان که اراده کنند، می توانند قرارداد را فسخ نمایند و در این میان نیازمند توجیه و ابراز دلیل منطقی نیستند.وکیل دادگستری نیز به همین ترتیب ممکن است در هر مرحله یا مقطع دادرسی از سمت خود استعفا دهد.این پژوهش در صدد بررسی آثار استعفای وکیل پس از اعلام وکالت به دادگاه و حقوق و تکالیف مربوط به آن است.در این راستا ممکن است وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی استعفا دهد و یا این که استعفای وکیل در جلسه دادرسی انجام شود.همچنین ممکن است است…
 • مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی)

  یکشنبه 23 مهر 1396 14:55
  این مقاله درصدد است، از سویی، به بررسی مسئولیت جبران خسارت های وارد به کالا در فرض تعدد حمل کنندگان در حوزه حمل و نقل جاده ای داخلی و از سوی دیگر به تبیین مسئله مزبور در حمل و نقل های جاده ای بین المللی بپردازد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: