• مطالعه تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

    یکشنبه 6 دی 1394 09:43
    وکالت نیاز همیشه ی جامعه ی بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی می تواند نعیار دقیقی در ارزیابی نوع مهماری تمدن ها و شکل گیری امنیت اجتماعی باشد. در نظام حقوقی موجود، وکالت به سه شکل منفرد، مشارکت و با شخصیت حقوقی یا شرکت حقوقی جریان دارد. روند تحول وکالت نشان از آن دارد که وکالت به شکل منفرد و مشارکت، با سهولت بیشتری از حیث تحقق توافق طرفینی روبه رو است و سختگیری حاکمیتی کمتری درباره ی آن اعمال می شود ولی در خصوص شخصیت حقوقی قواعد حاکم بر آن متنوع و مسائل مرتبط سختگیرانه تر …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: