• بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

    دوشنبه 20 آذر 1396 14:23
    در این مقاله نیز همه جرائمی که در کتب روایی و فقهی در باب حدود مطرح شده است، به غیر از جرائمی که مقنن به صراحت به حدی بودن آنها اشارهکرده است، بررسی می شوند تا فارغ از احکام تفصیلی هر جرمی به عنوان اولین شرط ماده 220 ق.م.احدی بودن یا نبودن آن روشن شود. پس منظور ما از حدود غیرموضوعه حدودی است که درقانون مجازات تصریح نشده و ماده 220 صرفا قضات را به منابع فقهی ارجاع داده است که این به معنای وضع اصطلاحی نیست .…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: