• گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

    یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 12:02
    این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی در درجه اول به دنبال تبیین مفهوم حریم خصوصی و فضای سایبر و ارتباطات و چالش های این دو مفهوم باید رفت. پس از روشن شدن این مطلب باید بسترها و چالش هایی که حریم خصوصی در فضای مجازی با آن روبرو شده است را مورد واکاوی قرار داده و با ارائه راهکارهایی قلمرو و گستره  این حق را در فضای سایبر طراحی نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: