• واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

    شنبه 16 تیر 1397 10:53
    در این نوشتار پس از مفهوم شناسی داوری در حقوق و قضاوت تحکیمی در فقه ابتدا به بررسی اقوال و ادله فقهی پیرامـون اسـتقلال داور پرداخته و بعد از اثبات لزوم استقلال داور، زمان ایجاد اسـتقلال بـرای داور را بررسی می نمائیم.در پایان نیز امکان رجوع داور از رای و نظرش را مورد واکاوی قرار می دهیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: