• نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو

    یکشنبه 9 خرداد 1395 09:26
    در بحث مسئولیت دارنده خودرو، مسئولیتی مطرح است که در اثر حادثه خودور و برای دارنده ایجاد می شود؛ بی آنکه تقصیری مرتکب شده یا حادثه عرفا منتسب به او باشد، چنین مسئولیتی در حقوق ما پدیده ی تازه ای است که با قانون بیمه اجباری پا به میدان گذاشته است. در این مقاله نخست مبانی رایج مسئولیت مدنی دارنده خودرو بررسی و نقد می گردد، سپس نظریه تضمین جمعی به عنوان مبنای مسئولیت دارندگان خودرو بحث می شود، و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: