• شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 1 دی 1394 10:34
  یکی از موضوعاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مورد نقد و محمل اظهار نظر قرار گرفته و هنوز راه حل و رویه ای واحد در اعمال آن پیدا نشده،قواعد مربوط به شکایت ثالث در مرحله اجرای رای است. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146و147ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نوعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.بنابراین در این مقاله ابتدا در جهت شناخت مفهوم شکایت شخص ثالث در اجرای رای تلاش می کنیم و سپس با توجه به …
 • مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

  چهارشنبه 12 خرداد 1395 09:30
  بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای…
 • شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 6 مهر 1395 09:55
  مقاله حااضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نتیجه توعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.با عنایت به اینکه در مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م به دو شیوه اعتراض با توجه به دلیل مستند ادعا اشاره شده که یکی اظهار حق ثالث و دیگری شکایت شخص ثالث است.به دلیل فقدان جنبه ترافعی در اظهار حق شخص ثالث و عدم اختلاف نظر جدی در این باره، صرفاً به بررسی مختص قواعد و اصول حاکم بر شکایت شخص …
 • غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

  چهارشنبه 12 آبان 1395 10:58
  احمد متین دفتری سالها پیش پیرامون احکام غیابی چنین نوشت: «با عادات و اخلاق مردم این مملکت و ترتیب ابلاغ قانونی اوراق قضایی که همیشه بدون شائبه نیست. نتیجه این اندازه تضییق درباره غائب قاصر (نه مقصر) آن است که محاکمات مرحله نخستین غالباً با حالت نقص تمام بشود» به نظر میرسد با گذشت سالها از این سخن، در وضعیت و آثار ابلاغ تغییر چندانی به وجود نیامده است؛ پس بسیار محتمل است که خواهان یا خوانده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دادرسی حضور نیابند. اما خواهان که مدعی است، باید پیگیر دعوای خود باشد…
 • نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

  دوشنبه 24 آبان 1395 10:02
  گاه اراده در انجام یک عمل آیین دادرسی به جهتی از جهات مربوط به اهلیت و سمت نقص دارد و گاه این اراده کامل است، ولی بروز و تسجیل آن بر روی یک سند در دادرسی ناقص است. برای نمونه هنگامی که خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخصی که به نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیتوان تردید کرد و هنگامی که اراده واجد نقصی نیست و فقط بروز آن با رعایت قانون انجام نشده، باز ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمیت امور ماهوی ناظر به اراد…
 • نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

  چهارشنبه 26 آبان 1395 16:21
  در این مقاله به برخی نوآوریهای اصلی این قانون پرداخته میشود، مانند شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، اعسار اشخاصحقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، مستثنیات دین، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی. آنچه در اینجا مطالعه و بررسی میشود، انتخاب ذوقی از برخی نوآوریهای چالش برانگیز و قابل بحث و مبتلابه قانون فوق است و نه تمامی آن.…
 • تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله

  دوشنبه 26 تیر 1396 10:45
  در این مقاله ابتدا مرجع صالح به رسیدگی را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس به قالب تصمیم دادگاه و سرانجام به اقدامات دادگاه پس از اعطای مهلت می پردازیم.…
 • چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)

  سه شنبه 13 شهریور 1397 15:23
  این نوشته چند بند دارد که برخی ناظر به روش سنتی و برخی به سنتی یا مدرن بودن آن و برخی به مجری ابلاغ توجه دارد، سابقه ابلاغ نیز در این نوشته بررسی می شود.…
 • تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

  شنبه 31 شهریور 1397 11:21
  در مقاله حاضر نخست به زمان مشترک شدن مالکیت طرفین بر دعوا خواهیم پرداخت و سرانجام، استرداد دادخواست یا دعوا به شیوه های عادی و فوق العاده شکایت را بررسی خواهیم نمود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: