• حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

  یکشنبه 20 دی 1394 16:06
  تعدد جرم از جمله مسائل مبتلا به دادرسیهای کیفری است که مراد از آن ارتکاب چنـدین جرم توسط یک فرد قبل از اعمال مجازات است. طبیعی است ارتکاب چندین عمل مجرمانه توسط یک فرد، نسبت به زمانی که یک عمـل مجرمانـه ارتکـاب مـییابـد، حـاکی از حالـت خطرناکتر مجرم برای جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب با چنین مجرمی، تکرار جرم در آینده از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. از ایـن رو اقسـام نظـامهـای کیفـری برخورد شدیدتری با حالت تعدد جرم را تجویز نموده اند که البته نوع برخورد و تعیی…
 • تسبیب در قوانین کیفری

  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 14:31
  قواعد علیت(تسبیت) یکی از پیچیده ترین در عین حال مهم ترین و پرکاربردترین قواعد حقوقی وناظر به تعیین مسئول در خسارت های مالی و جانی است. وجود کثرت حوادث رانندگی،کار و دیگر حوادث ناشی از تقصیر از یکسو و سنگینی جرائم قتل و ضرب و جرح از سوی دیگر موجب اهمیت و کاربرد گسترده این قواعد هم در حقوق کیفری و هم در مسئولیت مدنی شده است.و...می باشد.…
 • بررسی رکن روانی قتل عمدیِ ناشی از بی‌پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی

  شنبه 18 آذر 1396 10:15
  این مقاله صرفا رکن روانی نوآوری قانونگذار را در قتل عمدی و شرایط لازم برای تحقق رکن روانی در جنایات عمدی مبتنی بر بی پروایی آگاهانه را بررسی میکند. …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: