• تحلیل جرم شناختی روانشناختی بزهکاری در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه با تاکید بر سه پرونده جنایی خفاش شب تهران ، بیجه پاکدشت ، عنکبوت اصفهان(

  شنبه 28 آذر 1394 11:14
  امروزه در وابستگى متقابل حقوق کیفری و جرم شناسى کمتر تردیدی وجود دارد به گونه ای که غالب حقوق دانان کیفری بر این امر اتفاقنظر دارند که تا انسان و جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم )جرم شناسى( خواهد بود . از طرفی هر چهقدر میزان جرایم افزایش یافته و اشکال و الگوهاى جرم تغییرات بیشتری یابند، این ضرورت و نیاز جهت یافتن علل و عوامل، زمینه ها،جاذبه ها و ابزار مؤثر براى پیشگیرى از جرم و همچنین اصلاح و درمان مرتکبین بیشتر خواهد بود. این سؤال که چرا فقط عده ای مرتکب جرم م…
 • دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی

  چهارشنبه 2 دی 1394 11:59
  رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست بلکه شناسایی ارزش های اساسیی مبوط بهمیراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش هاست.بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان و به خصوص بعد ازجنگ جهانی اول رخ داد ، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری 160 کشور جهان به فکر تاسیس دیوانکیفری بین المللی )ازاین پس : دیوان ( افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوقبشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین داد…
 • آیین دادرسی کیفری جلد دوم

  یکشنبه 16 خرداد 1395 16:38
  شامل موضوعات از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام میشود.…
 • آیین دادرسی کیفری(افتراقی) در جرایم سازمان یافته فراملی

  یکشنبه 16 خرداد 1395 16:44
  آنچه در این کتاب دنبال می شود بحث از چرایی و چیستی جرایم سازمان یافته نیست(هرچند به نحو اجمال بدان پرداخته شده است)بلکه گفتکو بر سرچگونگی عملکرد قوانین و قواعد شکلی موجود در فرآیند دادرسی کیفری در چرخه نظام های مختلف حقوقی و نظام عدالت کیفری بین المللی با تاکید بر اسناد بین المللی-منطقه ای مرتبط است.اگرچه گاه استردادا به فلسفه، ماهیت، قواعد و معیارهای حاکم در حقوق کیفری ماهوی این جرایم اشاره شده، همچنین به مناسبت، از رویه های قضایی و تفاسیر دادگاه های ملی کشورهای مختلف از اصول و قواعد کلی حقوقی …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: