• ایجاب در معاملات دولتی

    چهارشنبه 10 آبان 1396 11:53
    در این نوشتار، ابتدا کلیاتی در مورد تعریف و شرایط ایجاب با امعان‌نظر به منابع فقهی و قوانین و مقررات موجود صورت می‌گیرد. پس از آن، با بررسی مراحل مناقصه و مزایده و تطبیق شرایط ایجاب با مراحل مذکور، نهایتاً به تعیین ایجاب در معاملات دولتی پرداخته می‌شود.…
  • عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)

    سه شنبه 15 آبان 1397 13:44
    برای تنقیح مطلب باید دید آیا در قانون مدنی ما تفاوتی بین دو نهاد تبدیل تعهد و عقد ضمان وجود دارد یا نه.آیا عقد ضمان آثار ایفای تعهد را از جمیع جهات جایز است توجیه کند یا خیر؟ گفتنی است، با توجه به اینکه بخشی از مطالب این تحقیق ریشه در حقوق فرانسه دارد، مباحثی از حقوق این کشور نیز از منظر تطبیقی و برای درک بهتر مطلب بیان می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: