• جایگاه حسن نیت در عقد وکالت

  دوشنبه 28 دی 1394 10:34
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

  دوشنبه 23 فروردین 1395 09:28
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • گزارش اصلاحی در حقوق ایران

  چهارشنبه 25 فروردین 1395 16:23
  گزارش اصلاحی از جمله تصمیماتی است که دادرس دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین در رابطه با خصومت موجود یا محتمل میان اصحاب دعوا به استناد ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی موظف به صدور آن است.…
 • نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

  دوشنبه 1 خرداد 1396 10:07
  پرسش های اصلی این مقاله این است که آیا خواهان دعوی میتواند با نادیده گرفتن قرارداد بر اساس مسئولیت قهری طرح دعوی کند؟ آیا خواهان در صورت وجود قراردادناگزیر به طرح دعوی مسئولیت قراردادی خواهد بود؟ آیا خواهان با وجود قرارداد میتواند از مزایای طرح دعوی مسئولیت قهری برای مثال قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع خسارت، نحوه تقویم خسارت و غیره به جای صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و یا محل اجرای تعهد استفاده نماید؟پاسخ به پرسشهای یادشده، مستلزم تعیین ماهیت دو مسئولیت قراردادی و قهری است؛ …
 • حقوق بشر در حقوق خصوصی

  سه شنبه 9 آبان 1396 12:55
  حقوق بشر امروزه به دو شیوه در حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در رابطه میان دولت و فرد به گونه‌ای عمودی عمل می‌کند و در میان اشخاص خصوصی به نحو افقی.حقوق خصوصی با حقوق بشر پیوند دارد اگرچه ممکن است از اصطلاحات حقوق بشری در حقوق خصوصی استفاده نشود.گرچه حقوق بشر در فضا و بستر حقوق عمومی در تقابل با نابرابری قدرت اشخاص و دولت‌ها توسعه پیدا کرده است اما امروزه وارد قلمرو و حقوق خصوصی نیز شده است.در این پژوهش در بخش اول به شیوه‌های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت و در…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: