استعمال مال مورد امانت توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد.استعمال اعم است از تصاحب یا تلف یا گم کردن


 


عناصر این جرم عبارت است:


 


الف-تصاحب کردن و به طور کلی صرف مال برخلاف نظر مالک


 


ب-تقلب(قصد خیانت در امانت)


 


ج-اضرار به مالک


 


د-در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع می شود.


 


ه-مال ودیعه به طور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد.این عنصر ، این جرم را از کلاهبرداری جدا می کند.تسلیم اعم است از تسلیم مادی یا تسلیم قانونی.


 


و-اسباب قانونی که موجب حصول امانت می شود باید به طور حصر در قانون معین شود(مانند:اجاره، ودیعه، رهن، وکالت،هرکار بامزد یا بی مزدی در قانون ایران)


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص270)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: