الف)جرم مرکب از چند عمل که از یک جنس نباشد و به طور توالی صورت گیرد و مجموع آن اعمال جرم واحدی را تشکیل دهند.مانند کلاهبرداری از طریق توسل به وسایل تقلبی


ب)عمل نامشروعی که موجب تحقق چند عمل یا چند عنوان جزائی شود.مانند قتل چند نفر با یک تیر تفنگ و کلاهبرداری ضمن جعل


ج)عمل نامشروعی که ظاهرا جرم عادی است ولی با توجه به قصد مجرم، جرم سیاسی است.مانند قتل رئیس دولت.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص194)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: