بازگرداندن شرایط یک منطقه آسیب دیده پس از بحران، به شرایط عادی با در نظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار و کلیه ضوابط ایمنی است. (بند 4 ماده 2 طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 17/1/1382 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: