محل تجمع کالا واموری که مورد معامله بین اشخاص مختلف قرار می گرفته.در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: