دستور موقت در دعوای حضانت، ابزار موثر حقوق در تأمین فوری مصلحت طفل است.در اغلب موارد رسیدگی عادی به دعوای حضانت ممکن است صدمات جسمی و اخلاقی زیادی را به طفل وارد کند و صحت جسمانی و اخلاقی او را در معرض خطر قرار دهد و امکان جبران آن را تا حدودی غیر ممکن سازد یا با مشقت فراوان همراه کند. چون بحث حضانت طفل سلامت او را در بر می گیرد باید میان دعوای حضانت و دعاوی دیگر فرق قائل شد؛ به عبارت دیگر باید مصلحت طفل را در نظر گرفت.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: