دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می نماید و معمولاً با مشارکت همین دو طرف به آن رسیدگی می شود و به صدور رای می انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد که شخص ثالثی در دعوایی که بین خواهان و خوانده در جریان است به اجبار مشارکت داده شود، جلب شخص ثالث جزو دعاوی طاری محسوب می شود.
تعریف: هر گاه دعوایی در جریان رسیدگی باشد و اصحاب دعوا یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به  دعوا بخواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود «جلب شخص ثالث» روی داده است، طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» نامیده می شود.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: ثالث جلب(ثالث)
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: