بازپرس در جریان تحقیقات می تواند دستور تحقیقات محلی ومعاینه محل صادر نماید، در این صورت این دستور باید بصورت مشخص و صریح صادر شود، بطور مثال فردی شکایت می کند دیگری در خیابان با چاقو وی را تهدید کرده است و شیشه های مغازه وی را نیز تخریب و او را مورد توهین و فحاشی قرار داده است، در اینصورت قاضی دستور می دهد مرجع انتظامی مستقردر محل به مغازه شاکی مراجعه تخریب صورت گرفته را صورتجلسه نمایند (ضمن اینکه شاکی را ارشاد نمایند دادخواست تأمین دلیل برای ارزیابی خسارات به شورای حل اختلاف محل تقدیم نماید) از مغازه داران مجاور مغازه شاکی در خصوص صحت و سقم ادعای شاکی، زمان و نحوه درگیری و هویت اشخاص درگیر تحقیقات شود و اینکه آیا مشتکی عنه از چاقو استفاده کرده است یا خیر تحقیقات کامل صورت گیرد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: تحقیق و معاینه محل
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: