یکی از مشکلات در حوزه قوانین مالی مربوط به زنان، نقص قوانین اعلامی و فقدان قوانین حمایتی در خانواده است. در این میان، زنان خانه دار که به دلیل تقاضای همسر و یا حفظ بنیان خانواده, کار در خارج از منزل را رها کرده و در داخل خانه مشغول می شوند؛ به دلیل عدم دغدغه مندی مردان در پرداخت حقوق مالی ایشان، وضعیتی نابسامان‌تر را تجربه می کنند. به علاوه با توجه به اصل استقلال مالی زوجین در سیستم حقوقی ایران، مردان آنچه را که در طول زندگی مشترک به پشتوانه زندگی آرام و پر رونق مهیا شده بوسیله زن کسب می کنند به نام خود تملک کرده و در صورت انحلال زندگی، زن بهره ای از این بخش از فعالیت های خود نخواهد برد.
حسین مهرپور مریم غنی زاده
استقلال مالی زوجه اموال حاصله در دوره زندگی مشترک حقوق مالی زوجه راهکارهای حمایتی مبانی مشارکت زوجه در اموال مشترک

الگوی اسلام در خصوص وضعیت مالی زوجین،افتراق کامل دارایی هاست، امری که اگرچه مانع بسیاری از دست اندازهای مردان بر اموال زنان شده، اما نتوانسته حمایت کامل برای ایشان بوجود آورد.مشکل از جایی آغاز می شودکه زن، با وجود استعدادها و توانمندی هایش در خانه می ماند و فضای آن را برای رشد و تعالی همه افراد خانواده و علی الخصوص مرد فراهم میکند.از این رهگذر مرد خانواده با خاطری آسوده شروع به فعالیت می کند و در این راستا دارایی هایی نیز بدست می آورد.اما چیزی که فراموش می شود مساعدت و هم فکری های زن است از این رو در صورت انحلال زندگی مشترک و جدایی، زن با وجود فعالیت ها و هم فکری های فراوان و موثر، از دارایی های بدست آمده در دوره زندگی مشترک هیچ سهمی نخواهد داشت.وجود این خلاء شاید در نگاه اول امری ساده و کم اهمیت جلوه کند؛لیکن در عمل صدماتی جبران ناپذیر به ساحت خانواده وارد آورده است.